เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

  • หากสินค้ามีปัญหาหรือไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถนำมาเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน
  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพ 100% พร้อมแพ็คเกจและไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าให้เฉพาะลูกค้าที่มีใบเสร็จเท่านั้น
  • สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 090-9482655

Exchange and Return policy

  • Exchange is valid in 7 days after purchased.
  • We are not able to refund or exchange items that appear to have been worn, washed, or are not in original condition.
  • Receipt is required for any exchange.
  • More information please call 090-9482655